Mi az NLP?

Ahogy viszonyulunk valamihez az meghatározza az azzal kapcsolatos élményünket. Ha azt keresi, hogy hogyan nem működik az NLP, mire nem használható, meg fogja találni. És ha azt keresi, mire használható, hogyan működik az NLP, azt is meg fogja találni.
Az alábbi egy nagyon tömör összefoglalás. Az NLP-t megismerni és ezáltal szabadabbá, hatékonyabbá válni saját tapasztalat útján lehet: Az NLP-ről tanulni más, mint NLP-t tanulni.

Mi nem az NLP?
Az NLP nem pszichoterápia, nem pszichoanalízis. NLP konzulens nem vesz fel kórtörténetet, nem használ teóriákat.
Az NLP nem kutatja az okot, mert az ok ismerete ugyan nem gátolja a változtást, de ismerete önmagában kevés az előrelépéshez.
Az NLP nem tanácsadás, mivel a tanácsok leggyakrabban a segítséget kérő világról alkotott reprezentációja hiányos részére vonatkoznak, így „süket fülekre találnak”.
Az NLP nem egészségügyi szolgáltatás, nem kezel betegeket. Az NLP alapelvei közt szerepel, hogy az emberek nem betegek (lelki értelemben), hanem a tőlük telhető legjobb módon működnek, legyen az bármilyen furcsa. Ezzel együtt ha Önnek testi tünetei vannak és orvosi kezelés alatt áll, az NLP segítségével változtathat a gyógyuláshoz való hozzáállásán, például a kitartása erősítésével.

NLP felfedezései
Alább néhány példa az NLP főbb felfedezéseire, vívmányaira.

 • Meta-modell terápiás helyzethez: Tartalmazza a verbális kommunikáció jól-formáltsági szabályait, egy eszköz a kommunikáció tisztításához és ezáltal felismerések indukálásához.
 • Reprezentációs csatornák használatára utaló jelek a verbális és non-verbális (pl. szemmozgás) kommunikációban.
 • Érzelmek: Az érzelmek nem “csak úgy történnek velünk”, nem rajtunk kívül állóak, hanem építőkockához hasonlóan alkotóelemekből állítjuk őket elő.
 • Szubmodalitások: Az élményeinket az agyunk az 5 érzékszervünkkel reprezentálja. Vannak belső képeink, monológjaink, érzeteink. Hogy az élményeinket milyen módon reprezentáljuk, pl. mekkora képeket látunk, milyen a belső hangjaink tónusa, meghatározzák hogyan gondolkodunk, érzünk az adott dologgal kapcsolatban. Ezek a tulajdonságok a szubmodalitások.
 • Emberi működés modellezése: Adott eredményhez vezető folyamat reprezentációja (tudatos és tudattalan tevékenységek).

NLP alapvetései

Hitek, alapfeltevések, melyek az NLP-t lehetővé tették, melyekre az NLP épül.

 • A személyes változás, tanulás lehet könnyű és gyors.
 • A világról alkotott belső reprezentációnk nem a világ maga.
 • Ha a világról alkotott belső reprezentáció változik, változhatnak az érzelmek, a viselkedés.
 • Minden viselkedésnek van valamely pozitív célja az egyén számára, és van olyan kontextus ahol adott viselkedés értékkel bír.
 • Visszacsatolás VS hiba – Minden cselekvés eredménnyel bír attól függetlenül, hogy az elvárt, vagy más eredményt hozott.
 • Az összes megfigyelést, amit a környezetünkről és a viselkedésünkről teszünk, az érzékszerveink segítségével tudjuk reprezentálni.
 • Az erőforrások, amelyek az egyén személyes változásához szükségesek, már jelen vannak benne.
 • A kommunikáció jelentése a kapott válaszból derül ki.

NLP területei
 • Verbális és non-verbális kommunikáció
  • Direkt és indirekt kommunikáció
  • Átkeretezés
  • Meggyőzés, értékesítés
  • Hipnózis
 • Belső kommunikáció
  • 5 érzékszerv szerinti reprezentáció és ezek tulajdonságai
  • Hiedelmek
  • Érzelmi szabadság
  • Jövőtervezés, célok
 • Modellezés

Neuro-lingvisztikus programozás (NLP) definíció

Egy hozzáállás, módszertan és technológia, melynek segítségével megtanulható az életminőség fejlesztése. Egy oktatási eszköz, ami hatékonyabb kommunikációra tanít magunkkal és másokkal. Arra tervezték, hogy hozzásegítsen ahhoz, hogy személyes szabadságunk legyen abban ahogy gondolkodunk, érzünk és viselkedünk.NLP konzultáció | NLP tanfolyamok

NLP konzultáció

Személyes változások az NLP eszközeivel.
NLP konzultáció