Önismeret

Néhány bevezető gondolat az NLP és az önismeret kapcsolatáról.

Önismeret alatt általában a lelkünk megismerését értjük. Lélek alatt az NLP a tudatos és a tudattalan belső folyamatainkat, többek között a hiteinket, szokásainkat, emlékeinket, érzelmeinket, gondolatainkat, fantáziáinkat érti. Az NLP modelljei ezekkel foglalkoznak.

Önismeret az önbizalom alapja.

Kategória:

Az archívumban